Deelnemende scholen 2023

bs de rank

pbs De Rank

"Wij willen een school zijn waar zowel de kinderen als de ouders zich op hun plaats voelen. De kinderen moeten zich veilig voelen om zich te laten zien met hun eigen sterke en zwakke kanten. Ouders moeten zich veilig voelen om hun stem te laten horen. En iedereen is welkom."

BS EigenWijs

EigenWijs

"Basisschool EigenWijs is een van de twee neutrale basisscholen in Veldhoven. Wanneer u kiest voor Basisschool EigenWijs, dan kiest u voor een plek waar aandacht is voor meer dan onderwijs alleen."

bs Dick Bruna

obs Dick Bruna, locatie MFA en Roek

"Op obs Dick Bruna organiseren medewerkers vanuit zorgvuldige analyse in een uitdagende, betekenisvolle en veilige leeromgeving, een passend aanbod voor de leerling. Hierbij wordt recht gedaan aan de brede ondersteuningsbehoefte van de leerling en worden ouders/verzorgers betrokken."

logo_de verrekijker

sbo de Verrekijker

De Verrekijker is een katholieke school en wordt bezocht door kinderen uit Veldhoven en de dorpen rondom. Leerlingen van de Verrekijker vinden binnen het huidige regulier onderwijs vaak onvoldoende passend onderwijs en zorg op maat.

Deelnemende scholen 2022

BS Zeelsterhof

Zeelsterhof

"Een dag bij ons op school lijkt vanaf een afstandje op het onderwijs dat u ook heeft gehad. De kinderen zitten in een gemêleerde jaargroep en hebben een of twee vaste juffen en meesters. We hebben twee tot drie keer in de week gym, er wordt veel geknutseld en gespeeld en elke dag wordt er gerekend, gelezen en geschreven. Er zijn vieringen en feesten en soms zijn de kinderen vrij omdat de leraren een studiedag hebben."

bs de rank

pbs De Rank

"Wij willen een school zijn waar zowel de kinderen als de ouders zich op hun plaats voelen. De kinderen moeten zich veilig voelen om zich te laten zien met hun eigen sterke en zwakke kanten. Ouders moeten zich veilig voelen om hun stem te laten horen. En iedereen is welkom."

bs de meerhoef

rkbs De Meerhoef

"Op De Meerhoef zijn alle leerlingen welkom. We zien de onvoorwaardelijke acceptatie van kinderen als onze vanzelfsprekende maatschappelijke verantwoordelijkheid. In onze professionele zorg voor kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning van het opgroeiende kind in de basisschoolfase, vinden wij het bieden van sociale veiligheid als basis van voorwaardelijk belang. We hechten daarom grote waarde aan het positief omgaan met elkaar".

BS de Brembocht

De Brembocht

"Iedereen is anders. Gelukkig maar! Want juist die verschillen bieden kansen. Kansen om van elkaar te leren en elkaar te helpen. Kansen om je blik te verruimen. Kansen om het verschil te maken, voor jezelf en anderen. Op De Brembocht doen we er alles aan om die kansen te grijpen."

Maar liefst 2 scholen van BS de Brembocht doen mee aan de Veldhovense Schooldag van de duurzaamheid!

BS EigenWijs

EigenWijs

"Basisschool EigenWijs is een van de twee neutrale basisscholen in Veldhoven. Wanneer u kiest voor Basisschool EigenWijs, dan kiest u voor een plek waar aandacht is voor meer dan onderwijs alleen. Wij maken gebruik van de faciliteiten die het multifunctionele gebouw ons biedt, ook in de samenwerking met kindpartner Nummereen, SBO De Verrekijker en de medewerkers van de Brede School Veldhoven."

bs Dick Bruna

obs Dick Bruna

"Op OBS Dick Bruna organiseren medewerkers vanuit zorgvuldige analyse in een uitdagende, betekenisvolle en veilige leeromgeving, een passend aanbod voor de leerling. Hierbij wordt recht gedaan aan de brede ondersteuningsbehoefte van de leerling en worden ouders/verzorgers betrokken."

Maar liefst 2 scholen van BS Dick Bruna doen mee aan de Veldhovense Schooldag van de duurzaamheid!

aan 't Heike

Aan 't Heike

"Als Vreedzame school vinden we het van belang maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen in de wereld en in het onderwijs op de voet te volgen en hierbij aan te sluiten. Mede door de kleinschaligheid van onze school, kent iedereen elkaar en wordt iedereen gezien en gehoord. Wij willen een school van betekenis zijn waar kinderen iedere dag met plezier leren en waar ouders zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van hun kind en de school."

Berckacker

De Berckacker

"Het onderwijs wordt bij ons met verschillende vormen van differentiatie aangeboden. Op deze wijze rusten wij kinderen toe met kennis, maar we hebben ook volop aandacht voor de wijze waarop ze zich later staande kunnen houden in de maatschappij. Wij spelen als school in op de verschillen tussen kinderen. Ieder kind heeft zijn eigen, unieke kwaliteiten en die willen we optimaal ontwikkelen."